Happy Xmas To Everyone – Red Cat Motion
Connect with us

Happy Xmas To Everyone – Red Cat Motion

Just For Fun

Happy Xmas To Everyone – Red Cat Motion

Một mong ước nhỏ từ Red Cat Motion là mỗi người trên khắp miền đất nước Việt Nam đều có mùa lễ giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Điều ước nhỏ đó đã được Red Cat Motion truyền tải qua một video nhỏ, nhẹ nhàng và tràn đầy tâm huyết từ những thành viên của Red Cat Motion.

We, Red Cat Motion Vietnam wanted to say Happy Xmas to everyone who supported us in the past year. It has been such a great year with every project we joined. There were lots of smiles and happiness.

The concept: Our funny Santa Claus visits every city in Vietnam and brings everyone happiness. Enjoy

Agency: Red Cat Motion
Visual Artists: Bi Vo, Hang Tran, Toc Loe Ngoe, Nguyen Chi
Animators: Huy Nguyen, Minh Rau, Minh Pham, Tung Luong, Yup-Nguyen
Music by Audio Jungle

Enter ad code here

Title

Facebook

To Top